PIERWSZY RABAT 12% W LIPCU kod: LIPIEC24 (ważny do 15.07.2024)

Kod jest jednorazowy i może być zrealizowany dla jednego zamówienia

Skopiuj kod i wykorzystaj przy finalizacji zamówienia

Polityka prywatności

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wizytą na stronie www sklep.duonet.eu

 

Ogólne dane Administratora Twoich danych osobowych:

 

Duonet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, pod adresem ul. Krakowska 76, 33-100 Tarnów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000631133, dla której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9930660681, REGON: 365100055

 

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie
z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator na potrzeby prowadzenia strony internetowej jak i prowadzonej działalności gospodarczej, nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

 

Kontakt z Administratorem Twoich danych osobowych:

  • forma pisemna

adres: ul. Krakowska 76, 33-100 Tarnów

  • forma elektroniczna

adres e-mail: rodo@duonet.eu

 

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe wykorzystywane będą jedynie w celu realizacji umowy, lub podejmowania działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. odpowiedź na zapytanie).

 

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W przypadku zawarcia umowy, dane będą przetwarzane przez okres wymagany ustawą (w tym okres archiwizacji). W przypadku braku zawarcia umowy - dane będą w sposób trwały usuwane niezwłocznie po zrealizowaniu celu do jakiego zostały użyte (np. po odpowiedzi na zapytanie).

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu realizacji umowy jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu podejmowania działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).

 

Profilowanie

Administrator nie poddaje danych osobowych Profilowaniu.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

  • prawo żądania sprostowania danych,

  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw skorzystaj z kontaktu z Administratorem.

 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa

 

Pliki cookies i inne technologie

Administrator informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

Cookies to informacje zapisywane przez przeglądarkę. Cookies nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

 

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

 

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

Administrator wykorzystuje pliki cookies także do zbierania danych statycznych, za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. USA)

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

 

Jak można zarządzać plikami cookies

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Jednocześnie podaję, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla UwierzytelnianiaBezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych,
a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

 

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.